Redesan Muistuttaja / Redesan Oy

Sidosryhmien muistuttaminen yhdellä sovelluksella

Tarve: Ongelmana on luoda kontakteille muistutuksia tehdä tiettyjä aktiviteetteja. Muistuttaa voi aina vaikka tekstiviestillä, mutta silloin toimintoa ei voida automatisoida. Ei voida myöskään koskaan tietää mitä kalenteriohjelmaa vastaanottaja käyttää, joten automaattisten muistutusten luominen on hyvin vaikeaa.

Ratkaisu: Luotiin sovellus, jolla voit ajastaa automaattisia muistutuksia puhelimesi kontaktilistalta tai lisäämällä uuden vastaanottajan. Automaattisia muistutuksia voi lähettää tekstiviestillä tai sähköpostilla kertaluontoisesti tai toistuvasti. Voit myös määrittää lähettäjän nimen, jolloin voit samalla markkinoida organisaatiotasi.

Ota yhteyttä