fbpx
7 joulukuun, 2020

Miten mobiilisovelluksia tehdään? – SuperAppin työntekijät kertovat

Jokaista yritystä pitää pystyssä tietyt tukipilarit. Nämä tukipilarit luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla saamme tehtyä asiakkaille sovellukset nopeasti ja helposti. Meillä SuperAppilla nämä tukipilarit ovat työntekijämme.

Osastoja meillä on yhteensä viisi: tuotekehitys, myynti, tuotanto, projektinjohto ja UI/UX. Millaista työskentely käytännössä on? Työntekijämme kertovat.

Tuotekehitys

Meillä tuotekehitys vastaa SuperApp-alustan ja sovelluskomponenttien kehittämisestä. Marko työskentelee meillä tuotekehityksessä. Hänen päävastuualueena on asiakasprojekteissa käytettävien komponenttien ja työkalujen kehitys ja ylläpito. 

Tuotekehitys vastaa SuperApp-alustan ja sovelluskomponenttien kehittämisestä.

Markon mielestä parasta hänen työssään on joustavat työajat ja mahdollisuus kokeilla paljon uusia asioita. “On hienoa, kun uusia ominaisuuksia saa kiillottaa rauhassa”, lisää Marko.

Myynti

Myynti on silta asiakkaan ja teknisten asiantuntijoidemme välillä. Yhtenä meidän myyjistämme toimii Aleksi. Myyjät ja arkkitehdit työskentelevät yhteistyössä asiakkaan kanssa tavoitteenaan muuttaa asiakkaan idea konkreettiseksi ratkaisuehdotukseksi.

Aleksin päävastuualueina on uusasiakashankinta, asiakkuudenhallinta sekä myynnin kehittäminen. Hänen työpäivänsä koostuu pääasiassa puheluista ja meileistä, tapaamisista asiakkaiden kanssa, tarjouksien tekemisestä sekä tietenkin myös kauppojen teosta.

“Parasta on vastuu ja vapaus: kunhan kauppa käy ja hommat hoidetaan, niin työpäivien sisällön ja pituudet voi määrittää itse vapaasti”, kertoo Aleksi.

Myyjät ja arkkitehdit työskentelevät yhteistyössä asiakkaan kanssa tavoitteena muuttaa asiakkaan idea konkreettiseksi ratkaisuehdotukseksi.

Tuotanto

Tuotannon tehtävänä on kehittää asiakkaalle räätälöity mobiilisovellus SuperApp-alustaa hyödyntäen. Tuotannossa työskentelee sovelluskehittäjiä eli devaajia sekä käyttöliittymän että taustajärjestelmien, front ja backend, parissa.

Tuotannossa työskentelevä Jason kirjoittaa koodia projekteihin ja osallistuu projektien suunnitteluun, kuten tietokantasuunnitelmien kirjoittamiseen. Millainen brittiläisen Jasonin työpäivä sitten on? “Ensimmäisenä juon teetä”, hän kertoo. Pakollisen aamuteen jälkeen hän tarkistaa sähköpostit, tekee työtehtävät ja osallistuu kokouksiin. “Tarvittaessa autan muita devaajia ja myös itse pyydän apua, jos ongelmia sattuu tielle”, sanoo Jason.

Tuotannossa työskentelee sovelluskehittäjiä eli devaajia sekä käyttöliittymän että taustajärjestelmien, front ja backend, parissa.

Samalla osastolla voi kuitenkin vaihdella päävastuualueet. Tuotannossa työskentelevä An on erikoistunut frontend -kehitykseen, eli hän kirjoittaa koodia sovelluksen visuaalisiin toimintoihin.

Anin vastuualueisiin kuuluu myös asiakaspuolen toimintojen toteuttaminen, testaaminen ja virheiden korjaukset sekä sovelluksen eri versioiden hallinta. “On hauskaa rakentaa sovellus tyhjästä ja nähdä, kuinka siitä tulee kaunis ja toimiva tuote”, kertoo An.

Projektinjohto

Projektipäälliköt toimivat kapellimestareina sovelluksen kehityksessä organisoiden kaikkien osapuolten tekemistä, jotta tavoitteeseen päästään hyvissä ajoin. Yhtenä meidän “kapellimestareista” toimii Pekka. 

Pekka johtaa mobiilisovellusten kehitysprojekteja siten, että sovellusten tavoitteet ovat kirkkaina mielessä kaikilla siihen osallistuvilla tiimin jäsenillä. Työhön kuuluu asiakaskommunikaatio sekä projektin johtaminen tehtävien, ajankäytön, kustannusten kuin aikataulunkin suhteen.

Projektipäälliköt toimivat kapellimestareina sovelluksen kehityksessä organisoiden kaikkien osapuolten tekemistä.

Pekan mukaan työpäivät ovat hyvin erilaisia. Niissä on usein mukana asiakas- ja tiimipalavereja, keskusteluja tiimin kanssa sekä projektihallinnan työkalujen käyttöä niin, että projekti pysyy hallinnassa. “Työ on hyvin kiteytettynä johtamista ja kommunikointia”, tiivistää Pekka.

Pekan mielestä parasta työssä on ongelmien ratkominen, ammattitaitoinen ja innokas tiimityö sekä tyytyväiset asiakkaat.

UI/UX-team

Ja mitä sovellus olisikaan ilman hyvää käytettävyyttä ja kaunista ulkoasua? Näiden käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelijoiden vastuulla on huolehtia sovelluksen erinomaisesta käytettävyydestä ja asiakkaan näköisestä ulkoasusta. Emmi toimii SuperAppillä yhtenä UI/UX-suunnittelijana. 

Emmin päävastuualueita ovat käyttäjäkokemussuunnittelu ja muun UX-tiimin mentorointi. Käyttäjäkokemussuunnittelun prosessiin kuuluu projektin läpikäynti asiakkaan kanssa, sovelluksen näkymien suunnittelu ja prototyypin luonti.

UX-suunnitteluun kuuluu myös sovelluskauppojen materiaalien toimitus, kuten ikonit ja kuvakaappaukset. UX-suunnittelija myös testaa sovellusta testausvaiheessa, jotta valmis koodattu sovellus vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan hyväksymää prototyyppiä.

Emmin tyypillisenä työpäivänä hän työstää pääasiassa yhtä projektia ja joitakin pienempiä hommia. Yleensä päivässä on myös vähintään yksi palaveri johonkin projektiin liittyen. Päivän mittaan Emmi vaihtaa myös ajatuksia kollegoiden kanssa.

Emmi tykkää työssään eniten luomisprosessista: “siitä, kun saa asiakkaan idean valmiiksi prototyypiksi, johon asiakas on tyytyväinen”.

Ja lopuksi lainaten projektipäällikkö Pekan sanoja: “me, SuperApp, autamme asiakkaitamme menestymään muuttuvassa maailmassa”.

Lue myös

Ota yhteyttä